تبادل نظر دموکراتهای خردسال:کلینتون یا اوباما

6 05 2008

دیدن مباحثه ی این دختر و پسر چهار ساله بر سر میز شام در مورد کلینتون و اوباما اکیدآ توصیه می شود.کیفیت صدا در دقیقه ی اول چندان مطلوب نیست اما به مرور بهتر  می شود.هر چند در مورد اینکه آیا این مناظره با کمک والدین شکل گرفته و یا به صورت فی البداهه ضبط شده نمی توان چندان مطمئن بود.(لینک یوتیوب)

|+| خوراک من