روش نشانه گذاری نقشه های گوگل

24 05 2008

اگر فکر می کنید گوگل در همه ی سرویسهای خود از تکنولوژی بالا و الگوریتمهای پیچیده بهره می گیرد در اشتباهید. گوگل در سرویس نقشه های خود با استخدام تعداد زیادی کارگر در سراسر دنیا به نصب و حمل و نقل نشانه (مارکر) هایی که در زیر می بینید می پردازد!

|+| منبع:Gizmodo