شاید سیگار کشیدن آنقدرها هم مضر نباشد … لااقل برای پرندگان

8 05 2008

شاید سیگار کشیدن برای سلامتی ضرر داشته باشد اما حداقل برای حیات وحش می تواند مفید باشد.برایان کلاوس همیشه از حیات خلوت خانه برای سیگار کشیدن استفاده می کرده و ته سیگارها را هم درون یک سطل زباله معدوم می نموده تا اینکه تصمیم به ترک سیگار کشیدن می کند و مدتها پا به حیات خلوت نمی گذارد.یک روز صبح که به صورت اتفاقی به حیاط خلوت می رود با این پرنده ی مهاجر روبرو می شود که از این ته سیگارهای انباشته شده لانه ای برای خود ساخته و در آن تخمگذاری هم کرده!

جوجه ی تازه سر از تخم درآورده درون تل ته سیگارها هم دیدنی است.


|+| منبع

|+| خوراک من