مرد لخت می شود٬ دختر دستگیر می شود٬ دنیا می خندد!

13 12 2007

SMS-Girl یک دختر خانم ۱۷ ساله نیوزلندی پیامکی به موبایل یک مرد ۳۱ ساله ی نیوزلندی می فرستد و به او پیشنهاد می کند به عنوان هدیه ی زودرس کریسمس به خانه ای که در آن دو خانم منتظرش خواهند بود برود و برای تلف نشدن وقت قبل از ورود به خانه لباسهایش را درآورد!

مرد خوش باور از همه جا بی خبر دستورات را مو به مو اجرا می کند٬ به خانه ی مزبور که می رسد لخت می شود و داخل می رود٬ غافل از اینکه بدجوری سر کار رفته و آقای صاحبخانه که این شوخیها سرش نمی شود به دلیل ورود غیرقانونی آن مرد از او به پلیس شکایت می کند.با پیگیری پلیس دختر خانم ۱۷ ساله هم به دلیل سواستفاده از تلفن دستگیر می شود.البته در پایان مسئله ختم به خیر می شود و هر دو پس از دریافت اخطاری آزاد می شوند.

اما نتیجه ی اخلاقی این داستان: آقایان عزیز چنین هدایا و پیشنهاداتی تنها در فیلمهای سینمایی ممکن است نصیب شما شود٬ لطفآ زیادی خوش خیال نباشید تا از حول حلیم درون دیگ نیافتاده و مضحکه ی خاص و عام نشوید!

|+|منبع: رویترز

Advertisements